OBIECTIVE

1. Modernizarea si extinderea infrastructurii.

2. Alimentarea cu gaz a comunei.

3. Imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor publice.

4. Modernizarea infrastructurii de susţinere a afacerilor.

5. Dezvoltarea unei agriculturi bazată pe tehnologii performante, cu respectarea normelor de protectie a mediului.

6. Asigurarea unui nivel de trai decent pentru populatia cu

venituri foarte mici sau fara venituri.

MISIUNEA

Misiunea Primariei PODARI este aceea de a fi in slujba nevoilor comunitatii şi de a le rezolva intr-o maniera legala, transparenta, echilibrata, competenta si eficienta.

Increderea cetatenilor ne obliga sa ne perfectionam continuu;

Calitatea serviciilor oferite si satisfacerea acestora reprezinta subiecte de importanta majora pentru administratia comunei Podari.