Primaria 
  PODARI Dolj
DE VORBA CU 
      CETATEANUL
Alaturi de cetatean     

 in orice clipa.
Intro.Primaria.Consiliul Local.Informatii Publice.Localitatea Podari.Anunturi.Galerie foto.Contact.
LINK-uri utile
Curs Valutar BNR
free counters
Powered by SF COMPUTERS - Media Department  @ 2009 @
Primaria Podari
Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizarii serviciilor publice, a eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, a legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale.

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.

Informatiile privind proiectul de hotarare sunt afisate in vederea dezbaterii publice. (postat la data de 12.12.2017)

Persoanele interesate pot formula sugestii care se depun in scris la sediul institutiei noastre din str. Dunarii, nr. 67, Podari, jud. Dolj

 

PROIECT  DE  H O T A R A R E  

PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR AFERENTE ANULUI 2018

Misiunea Primariei PODARI este aceea de a fi
in slujba nevoilor comunitatii şi de a le rezolva intr-o maniera legala, transparenta, echilibrata, competenta si eficienta.


Increderea cetatenilor ne obliga
sa ne perfectionam continuu;
calitatea serviciilor oferite si satisfacerea acestora reprezinta subiecte de importanta majora
pentru administratia comunei Podari.
MISIUNE                                                         OBIECTIVE
1. Modernizarea si extinderea infrastructurii.
2. Alimentarea cu gaz a comunei.
3. Imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor   
    publice.
4. Modernizarea infrastructurii de susţinere a  
    afacerilor.
5. Dezvoltarea unei agriculturi bazată pe tehnologii
    performante, cu respectarea normelor de
    protectie a mediului.
6. Asigurarea unui nivel de trai decent pentru  
    populatia cu venituri foarte mici sau fara
    venituri.
Powered by SF COMPUTERS - Media Department  @ 2009 @
ANUNTURI