Primaria PODARI - Dolj
Anunturi

PROIECT de HOTARARE supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare.

 

 

A N U N T    

În temeiul dispoziÅ£iilor art. 7 alin. 1 ÅŸi 4 din Legea nr. 52/2003, rep., privind transparenÅ£a decizională în administraÅ£ia publică, se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire ÅŸi administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Podari, judeÅ£ul Dolj.

         Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se formulează în scris, prin registrartura instituÅ£iei, până la data de de 25.06.2018

                                                  SECRETAR,

                                              CAMELIA DINU