Primaria PODARI - Dolj
Anunturi

PROIECT de HOTARARE supus dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare.

 

 

A N U N T    

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 52/2003, rep., privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Podari, judeţul Dolj.

         Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se formulează în scris, prin registrartura instituţiei, până la data de de 25.06.2018

                                                  SECRETAR,

                                              CAMELIA DINU